Skip to main content

Kompostering

Kompostering är inte svårt, men det kan kräva en del skötsel. Ungefär hälften av det man slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras. Om du vill kompostera hushållsavfall på din fastighet måste du först göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. En anmälan av hushållskompost kostar inget.

Skötsel av komposten

För att du ska få en så bra kompost som möjligt är tipset att börja kompostera på våren eller sommaren. Lägg ett lager med kvistar i botten av behållaren för att få in luft. Se till att placera komposten i skugga och att behållaren är sluten så att fåglar, gnagare och andra skadedjur inte kan ta sig in i komposten. För att hjälpa till med att få igång nedbrytningsprocessen lägg på lite kompostjord, stall- eller hönsgödsel. När komposten har kommit i gång lägg på material som ska komposteras lite och ofta istället för mycket och sällan.

Om komposten placeras utomhus och används året runt bör den vara isolerad så att innehållet inte fryser på vintern. Behållaren ska dessutom placeras så att grannar inte störs av lukt.

Bokashi

Bokashi är en särskild metod för att kompostera. Komposteringsmetoden består av två faser, den första i en sluten hink i köket och den andra fasen sker utomhus i jorden. Du anmäler Bokashi med hjälp av samma blankett som anmälan om kompost.