Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunen säger nej till mer vindkraft i Sjönevad

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat meddela länsstyrelsen, att kommunen kommer ställa sig negativ om någon vill bygga fler vindkraftverk i området kring Sjönevad, öster om Vessigebro.

Bakgrunden är att Vattenfall undersökte möjligheten att bygga fler vindkraftverk 2014-2016, men lät bli efter omfattande vindmätningar. De överväger dock att lämna över projektet till någon annan. Med meddelandet till länsstyrelsen, kommer den som vill bygga genast att få kännedom om kommunens negativa inställning. Det är miljöbalken som styr, att kommunen ska vara tydlig till hur de ställer sig till vindkraft i olika områden.

Mycket vindkraft i kommunen

Det aktuella området var ett av många som pekades ut som lämpligt i vindbruksutredningen 2011. Sedan dess har många av de områden som också ansågs lämpliga, redan byggts ut. Inom kommunen finns nu en elproduktion via vindkraft som motsvarar mer än 80 % av den årliga förbrukningen av elektricitet.

Lyssnat på boende i området

När Vattenfall arbetade med projektet i Sjönevad, framkom att många inte ville ha mer vindkraft i området. Bland annat lämnades en namnlista med cirka 100 namn in. Det är en oro, som kommunen tagit på allvar. Detta sammantaget med de vindmätningar som Vattenfall gjort ligger till grund för beslutet.

Sidan uppdaterad: 2017-10-12