Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Stor grov ek vid Hallarnas Hembygdsgård mot en blå himmel.

Ek blir naturminne för att bevara hotade och sällsynta arter

Falkenbergs kommun har naturminnesförklarat en gammal ek vid Hallarnas Hembygdsgård i Boberg. Eken anses viktig att bevara för att skydda den biologiska mångfald som är knuten till den. Trädet har nämligen den rätta miljön för att flera hotade och sällsynta arter av växter och djur ska trivas där.

Eken, som har en omkrets på 535 cm, är delvis ihålig med död ved och mulm. Beslutet att bevara trädet har tagits i samråd med markägaren.

Att trädet nu är ett naturminne innebär bland annat att man inte får såga ner eller skada trädet, man får inte heller gräva i marken runt trädet (naturminnets omgivande skyddszon) eller fälla trädet efter att det dött.

Det finns redan sju naturminnen inom kommunen, men detta är första gången kommunen har tagit beslutet.

Om du vill överklaga beslutet om eken vid Hallarnas HembygdsgårdWord behöver du göra detta senast den 9 juni 2017. Du skickar ditt överklagande till:

Falkenbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 311 80 Falkenberg

Lokalt naturvårdsprojekt bakgrund till beslutet

Falkenbergs kommun har tillsammans med 16 andra kommuner i Halland och Västra Götaland deltagit i det lokala naturvårdsprojektet ”Värna skyddsvärda träd”. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om stora, gamla träds värde för den biologiska mångfalden, samt att bidra till att träden skyddas och förvaltas. Bristen på gamla träd och grov död ved i vårt landskap är en stor anledning till utarmningen av den biologiska mångfalden. Många hotade insekter, svampar och lavar är beroende av gamla grova träd och grov död ved. 

Sidan uppdaterad: 2017-05-19