Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunalt vatten och avlopp i Eftra by

Under många år har avloppsfrågan varit aktuell för fastighetsägarna i Eftra by, Falkenbergs kommun. Redan 2008 visade kommunens inventering att flertalet av de enskilda avloppen inte klarar de krav som finns. Eftra by har legat utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp vilket har gjort att processen för att hitta en bra och kostnadsmässigt smart lösning blivit lång. 

Men nu är besluten kring utbyggnad fattade och lösningen i sikte. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av vatten och avlopp i området. Detta fastställdes sedan av VA-nämnden och i somras beslutade kommunfullmäktige att inkludera området i kommunens verksamhetsområde. Det innebär alltså att kommunen är skyldig att se till att det finns kommunalt vatten och avlopp i området.

Beslut om utbyggnad

Beslut om själva utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp togs i förra veckan av FAVRAB:s styrelse*. Då beslutades även att utbyggnaden ska finansieras genom gällande VA-taxa. Vivab, som till hälften ägs av Falkenbergs kommun, ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen. Därför är det Vivab som nu ansvarar för att bygga ut systemet för vatten och avlopp så att det omfattar Eftra by. Projektering och tekniska undersökningar kommer att påbörjas inom kort. Förhoppningen är att kunna börja bygga under hösten 2017 och att utbyggnaden ska vara klar senast i slutet av 2018. 

- Det är skönt att vi nu fått rätsida i den här frågan, säger Margareta Björksund-Tuominen, VD på VIVAB. Eftraborna har äntligen fått en konkret åtgärd att se fram emot. 

40 fastigheter i ett första läge

Utbyggnaden ger i ett första läge förutsättningar för att ansluta drygt 40 fastigheter inom verksamhetsområdet. Dessutom kommer överföringsledningarna som dras mot Långasand möjliggöra anslutning för ytterligare drygt tio fastigheter. Avloppssystemet kommer att bli ett så kallat LTA-system, Lätt Trycksatt Avlopp. Det innebär att varje fastighet kommer att ha en liten pumpstation för avloppsvattnet som placeras på den egna tomten och som ansluts till det kommunala avloppsnätet. Eftraborna kan också se fram emot kommunalt dricksvatten vilket anläggs samtidigt. 

Sidan uppdaterad: 2016-10-24