Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Utsläpp i Ätran bedöms ge små konsekvenser

Under fredagsmorgonen upptäcktes ett märkbart dieselutsläpp i Ätran i Falkenberg i höjd med Gruebäcken. Konsekvenserna bedöms bli små i Ätran, enligt kommunekolog Daniel Helsing vid Falkenbergs kommun.

Under dagen pågår ett arbete med att hand om utsläppet och identifiera källan.

– Vi ser allvarligt på den här sortens utsläpp och det viktigt att vi agerar och hittar källan. Idag samlar vi upp så mycket av utsläppet som vi kan, säger Frans Karlsson, miljö- och hälsoskyddinspektör vid Falkenbergs kommun.

Utsläppet får begränsade konsekvenser på vattenlivet i Ätran eftersom utspädningen är stor, menar Daniel Helsing, kommunekolog vid Falkenbergs kommun.

– Att vi dessutom har agerat snabbt förbättrar läget, säger han och fortsätter:

– Konsekvenserna är störst i Gruebäcken där det är ett mindre vattenflöde. Vilka konsekvenser utsläppet får kan vi inte säga i dagsläget. Vi vet dock att det inte finns lax eller öring i Gruebäcken.

I början av mars upptäcktes ett likande utsläpp i Gruebäcken. Det utsläppet kunde begränsas och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tror sig ha hittat källan till utsläppet. Det är oklart om dagens utsläpp har med det att göra.

Sidan uppdaterad: 2016-03-18