Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Destinationen efterlyser plats till villavagnarna från Olofsbo

Falkenbergs kommun tar nu hjälp av destinationsbolaget för att försöka hitta nya platser för villavagnsägarna på Olofsbo camping.

Kommunen ger nu sitt destinationsbolag i uppdrag att försöka hjälpa de 100 villavagnsägare som inte får vara kvar på Olofsbo camping. Via destinationsbolaget hoppas man kunna hitta andra områden där villavagnarna får möjlighet att stå. Kommunen har även tipsat villavagnsägarna om en central industrifastighet i Falkenberg där man kan få tillfällig uppställningsplats för den som vill.  

- Vi kommer att göra vårt bästa, även om situationen självklart inte är helt enkel. Om det finns någon i Falkenberg som har möjlighet att erbjuda plats för villavagnar så får de gärna höra av sig till mig, säger Fredrik Janson, VD Destination Falkenberg.

Från november till april det inte längre tillåtet att ha sin villavagn permanent uppställd på Olofsbo camping eftersom detaljplanen inte tillåter camping året runt. De senaste veckorna har Falkenbergs kommun fått ta emot många förtvivlade reaktioner från sommargäster som nu tvingas flytta sina vagnar och som dessutom tror att kommunen vill bli av med dem.

- Det är väldigt beklagligt att det har blivit så här. Mycket tråkigt. Från kommunens sida har vi hela tiden velat ha villavagnarna kvar, säger Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg.

Kommunen har tidigare försökt att planlägga Olofsbo camping för permanent uppställning av villavagnar, men länsstyrelsen bromsade utvecklingen med hänvisning till ”det rörliga friluftslivet”. Länsstyrelsen ville inte heller att campingen skulle vara en plats för boende med enskilt ägande. Kommunen skapade istället förutsättningar för 80 stugor i sin detaljplan, vilket gav villavagnarna möjlighet att bygga om sina vagnar till stugor för att kunna vara kvar på campingen permanent. Istället valde fastighetsägaren i Olofsbo att bygga 80 nya stugor på området.

Trots att beslutet om att flytta villavagnarna från Olofsbo vann laga kraft redan i maj så har informationen inte nått fram till villavagnsägarna. Bostadsrättsföreningen Olofsbo som äger marken lovade sina hyresgäster så sent som i oktober i år att man kommer kunna få stå kvar på campingen.

- Det är beklagligt att bostadsrättsföreningen inte har skött sin bit av informationen. De har blivit delgivna ett beslut redan i våras och vetat om förutsättningarna hela tiden, men inte meddelat ut detta till villavagnsägarna, säger Lars Larsson, chef för bygglovsenheten i Falkenberg.

Bostadsrättsföreningen försöker även att skjuta över kommunens vite på villavagnsägarna, något som kommunen är mycket bekymrad över.

- Villavagnsägarna behöver egentligen juridisk hjälp gentemot bostadsrättsföreningen. Det är ju bostadsrättföreningen som är vår motpart i det här sammanhanget, inte villavagnsägarna, säger Bo Gustafsson, ordförande i bygglovsnämnden.

Det kommer även i fortsättningen gå att ha sin villavagn uppställd på Olofsbo camping under tiden 1 april – 31 oktober, en period då det räknas som camping. Bygglovsnämnden är den lokala myndighet i kommunen som bland annat har i uppdrag att se till att kommunens detaljplaner följs.

Sidan uppdaterad: 2015-11-17