Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

En månads tidsfrist för villavagnarna på Olofsbo camping

Från och med 1 november 2015 är det inte längre tillåtet att ha sin villavagn permanent uppställd på Olofsbo camping. Bygglovsnämnden ger Bostadsrättsföreningen Olofbo och därmed villavagnsägarna på Olofsbo camping ytterligare en månad på sig att flytta vagnarna från området.

Situationen för villavagnsägarna på Olofsbo camping har nu kommit till vägs ände. 104 villavagnar står fortfarande kvar på Olofsbo, trots att kommunen informerat markägaren Bostadsrättsföreningen Olofsbo att vagnarna behöver flyttas från området senast november, annars utfaller vite på 30.000 kr per kvarvarande vagn. Många oroliga villavagnsägare har hört av sig till kommunen. Det är bostadsrättsföreningen som har ansvaret att informera berörda villavagnsägare. Kommunen har ingen kännedom om vilka som äger vagnarna och har inte kunnat gå ut med riktad information.

- Det här är väldigt olyckligt, och det drabbar den lilla människan. Man sitter i kläm mellan myndigheten som är tvingad av lagstiftning att fatta ett beslut i kombination med att man inte fått korrekt information från fastighetsägaren. Därför ger vi möjlighet att dra på tidsfristen en månad till, säger Lars Larsson, chef för bygglovsenheten på Falkenbergs kommun.

Sidan uppdaterad: 2015-11-09