Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Inga permanenta villavagnar på Olofsbo camping från 1 november

Från och med 1 november 2015 kommer det inte längre vara tillåtet att ha sin villavagn permanent uppställd på Olofsbo camping.

Kommunen kommer att göra en tillsyn på campingen i början av november. Om det då finns villavagnar kvar på området kommer Bostadsrättföreningen Olofsbo att få ett vite på 30 000 kronor per kvarvarande villavagn. Bygglovsnämnden kommer att ta upp ärendet för handläggning på sitt sammanträde den 19 november.

Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun tog beslut i frågan 2014-10-23 (§ 1357). Beslutet vann laga kraft 2015-05-04.

Det kommer även i fortsättningen gå att ha sin villavagn uppställd på Olofsbo camping under tiden 1 april – 31 oktober, en period då det räknas som camping. Har du praktiska frågor gällande villavagnarna, vänligen kontakta ansvarig vid Bostadsrättsföreningen Olofsbo.

Sidan uppdaterad: 2015-10-01