Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny plan för Falkenbergs kust

Intresset för kusten i Falkenbergs kommun är stort – och nu har de första stegen tagits för en fördjupad översiktsplan för kustområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna planen för projektet. Projektplanen anger riktning och ramar för projektet.

Sofia Hedberg Broberg

Falkenbergs kust har i dag cirka 4300 invånare. Befolkningen har på tjugo år ökat med en tiondel och beräknas fortsätta öka i samma takt – eller fortare. Det innebär att runt 200 nya bostäder måste byggas de närmsta femton åren.

– Vi måste helt enkelt väga bevarandeintresset mot exploateringsintressen. Syftet är ju att skapa en hållbar samhällsutveckling där kustens höga värden bevaras samtidigt som de nyttjas. Kusten måste även fortsättningsvis vara en attraktiv miljö för både fast boende och fritidsboende, turism och andra verksamheter. Det gäller att inte såga av den gren man sitter på, säger Sofia Hedberg Broberg, projektledare.

Dialogen med invånarna kommer få en central roll.

– Ja, det är mycket viktigt i det här arbetet. Vi ska inte bara informera utan måste också ha en dialog och ge medborgarna möjlighet till inflytande. De som bor och verkar i området vet ju ofta mer än vad vi vet. Och om ett sådant här dokument som en fördjupad översiktsplan ska bli användbart måste det vara förankrat hos dem som berörs, säger Sofia Hedberg Broberg.

De olika synpunkterna som kommer fram under arbetet ska plockas in och tas ställning till för att sedan leda fram till ett förslag på hur utvecklingen i området i framtiden kan tänkas se ut.

Sidan uppdaterad: 2014-10-02