Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Små reningsverk överbelastades

Ovädret och det idoga regnandet den senaste tiden har ställt till det för några av reningsverken i Falkenbergs kommun. De höga flödena har gjort att en del avloppsvatten inte har renats till fullo utan i små mängder släppts ut i Ätran och Suseån.

Extremt höga flöden har orsakat ett stort tillflöde till pumpstationer och reningsverk och har gjort att avloppsvattnet blivit utspätt med regnvatten. Detta har i sin tur lett till att ledningsnätet blivit så hårt belastat att man varit tvungen att brädda – det vill säga släppa ut en blandning av dagvatten och orenat spillvatten.

Anläggningarna som har varit drabbade är reningsverken i Ätran och Gällared samt pumpstationerna som finns i Heberg och Slöinge.

Sidan uppdaterad: 2014-08-22