Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp sommarens arrangemang

I stort är det samma arrangemang som förra året som kommer att bedrivas och för miljö- och hälsoskyddsnämnden återstår att följa upp verksamheterna under sommaren. Det säger Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Herman Fältström (M).

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut tidigt i våras om att Stålboms vid sina utomhuskonserter behövde begränsa sina ljudnivåer efter klockan 22.00 söndag-torsdag skapade stor aktivitet på facebook och insändarsidor. Farhågor fördes fram om att sommarverksamheter i Falkenberg skulle tvingas upphöra.

Vid sitt sammanträde idag onsdag fick miljö- och hälsoskyddsnämnden en genomgång av hur det ser ut med arrangemang i kommunen under sommaren. Det är i samband med att arrangörerna söker polistillstånd som nämnden granskar verksamheten och om det behövs fattar beslut för att begränsa de störningar som kan uppkomma när arrangemangen genomförs.

Varje arrangemang granskas individuellt utifrån miljöbalkens definition om olägenhet för människors hälsa, var vid olika krav kan komma att ställas beroende på exempelvis lokalisering och omfattning.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gjort bedömningen, med tanke på att Falkenberg profilerat sig som en attraktiv och levande turistkommun, att närboende till viss del kan få acceptera en störning från exempelvis musikarrangemang.

Sidan uppdaterad: 2014-06-12