Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Här kommer nya cykelbron över Ätran.

Gång- och cykeltrafiken väntar på den nya bron över Ätran. Foto: Ingemar Alenäs

Ett lyft för gång- och cykeltrafiken

Nu händer det stora saker vid Hertingforsen. På torsdag förmiddag ska den första delen av den nya gång- och cykelbron över Ätran lyftas på plats.

brofundament

Brofundamentet på plats. Foto: Gunnar Lundqvist

Bron kommer att ersätta den något trånga bropassagen som löpte längs den nu rivna Hertingdammen. Brosektionen är 40,5 meter lång och kommer att länka ihop Hertingön med en kontrollstation för fisk mitt i ån.

Om drygt två veckor, under vecka 48, kommer den andra och sista delen av bron att lyftas på plats, en sektion som är 35 meter lång. Därefter följer beläggningsarbeten med mera och passagen kan öppnas någon gång i december.

Den nya bron kommer att erbjuda en bättre och säkrare passage över Ätran än den gamla passagen.

Vid brons mittstöd, mitt i ån kommer det dessutom att byggas en plattform där man kan beskåda forsen och se laxen vandra.

Den nya bron har tillverkats på Vinbergs Mekaniska AB i Falkenberg.

Sidan uppdaterad: 2013-11-13