Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Rivning eller inte - frågor för kommunledningen

Ägaren till fastigheten Vitan 7 vid Storgatan och Färgaresträtet i centrum av Falkenberg vill riva de gamla byggnaderna för att bygga ett nytt bostadshus i tre våningar. Men kommunledningen går bestämt emot rivningsplanerna.

Det är ett hus byggt 1850 på hörnet Storgatan - Färgaresträtet som nu hotas av rivning. Huset innehåller idag en sushirestaurang. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten pågår. Ett problem som är svårt att lösa är tillfarten till parkering för de nya hyresgästerna. Det är i samband med det som den nya idén om att riva att bygga helt nytt lagts fram. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig i likhet med bygglovsnämnden, negativ till en rivning av hörnhuset. Att riva det gamla huset vid Färgaresträtet och bygga nytt där har politikerna ingenting emot.

Ingen q-märkning av Vinbygården

Kommunstyrelsens arbetsutskott vill däremot inte förbjuda rivning av f d Vinbygården, åtminstone vill man inte q-märka huset, vilket skulle innebära rivningsförbud.

-Vi sålde Vinbygården för att vi inte själva ville ha den. Då är det fräckt att lägga det på den nye ägaren att bevara, sa kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson när arbetsutskottet diskuterade frågan. Övriga politiker höll med.

En ny detaljplan, som innebär att användningen av marken ändras från allmänna ändamål till bostäder och service, håller på att tas fram.  Planförslaget utgår fram att det gamla äldreboendet bevaras, men sätter inte det som ett absolut krav.

Sidan uppdaterad: 2013-11-12