Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Planläggning av Skrea kyrkby

En ny detaljplan ska tas fram för Skrea kyrkby, enligt ett förslag från kommunsstyrelsens arbetsutskott. Bakgrunden är ett önskemål från Skrea församling att få bygga ut församlingshemmet.

En ny friskola har nyligen byggts nära Skrea kyrka och flera andra förändringar är på gång inom området. Skrea församling, som driver ett mindre fritidshem för skolbarn, vill bygga ut fritidshemmet men har nekats bygglov, eftersom bygget inte stämmer överens med gällande detaljplan. Nu har man i stället ansökt om planändring.

Vad gäller verksamheten är frågan komplicerad eftersom församlingens fritidshem hämtar barnen från Söderskolan i Heberg och den nya Karl Oskars-skolan. Gällande princip är att skola och fritidshem ska samordnas. Samtidigt råder fri etableringsrätt för fritidshem. Under alla omständigheter är det kommunen som betalar för verksamheten.

Men hur knuten kring vem som ska driva respektive betala för fritidsverksamheten ska lösas, avgörs inte i och med tisdagens beslut om planändring. Planarbetet inordnas i den prioriteringslista som kommunstyrelsens arbetsutskott också behandlade på sitt möte. En lång rad andra projekt hamnar högre upp på listan än fastigheterna Skrea 23:40 och 23:41(församlingshemmet).


Sidan uppdaterad: 2013-08-29