Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Inte längre förbjudet att elda

Eldningsförbundet som gällt i Falkenbergs och Varbergs kommuner sedan den 18 juli har upphävts.

På grund av den senaste tidens regnande har risken för brand i skog och mark minskat. Risken för skogsbräder är därför såpass liten att det inte motiverar ett fortsatt eldningsförbud.

Förbundsdirektören för Räddningstjänsten Väst har den 12 augusti beslutat om att det tidigare förbudet mot eldning utomhus inom Varbergs kommun och Falkenbergs kommun inte längre gäller. Förbudet omfattade bland annat användning av engångsgrillar i naturen.

Sidan uppdaterad: 2013-08-12