Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Låga elnätsavgifter i Falkenberg

Det är billigt att vara ansluten till elnätet på Falkenberg Energi AB, Feab.

Nätavgiften är lägst i Halland och i en jämförelse mellan energibolag i hela landet hamnar Falkenberg Energi på 9:onde plats. I jämförelsen hamnar elnätsavgiften på 51,2 öre per kWh i Falkenberg. Genomsnitten bland elnätsbolagen i Halland är 67,1 öre/kWh och genomsnittet i riket är 74,2 öre.

Detta framgår av en rapport från Nils Holgersson-gruppen, som jämför kostnaderna för el, fjärrvärme, renhållning samt vatten och avlopp mellan landets kommuner. Elnätsavgifterna är först ut, senare kommer rapporter om övriga tjänster. Nils Holgerssongruppen företräder hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Den nu aktuella jämförelsen gäller det energibolag som servar centralorternas elabonnenter. På landsbygden finns andra elnätsföretag som kan ha andra avgifter. Generellt är det billigare att distribuera el i städerna än på landet, eftersom avstånden mellan kunderna är kortare och riskerna för avbrott på grund av skador i ledningsnätet är mindre.

Detta gäller i hög grad för Falkenbergs Energi.

- Att vi har låga avgifter beror på strukturen i nätet och på att vår organisation är slimmad, säger Tommy Johansson, elnätschef på Feab.

Generellt svarar elnätsavgiften för ungefär en tredjedel av det pris som abonnenterna betalar för sin el. Till skillnad från elhandelsavgifterna ligger elnätsavgiften stilla under året och påverkas inte av förändringar i energiproduktionen.

Sidan uppdaterad: 2013-05-22