Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Stora planer på gång i staden

Den nya detaljplanen för kvarteret Hjulet vid Stortorget i Falkenberg, var en av flera viktiga planförslag som kommunstyrelsens au tog ställning till 21 maj.

Detaljplanen för Hjulet, alltså kvarteret mellan Stortorget och Falkhallen, har länge haft hög prioritet i kommunen, eftersom det handlar om att ge innerstaden ett rejält lyft, både till utseendet och till innehållet. Nya bostäder i upp till nio våningar höga hus mot Falkhallen, en rejäl livsmedelshall, och ett nytt litet torg vid Holgersgatan ingår i planen. Flera fastighetsägare är inblandade.

Arbetsutskottet har nu godkänt en färdig detaljplan för vidare hantering av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  En ambition är att snarast få den gamla bensinmacken i kvarteret riven.

Bacchus

Också detaljplanen för kvarteret Bacchus (f d Vin o Sprit) börjar bli färdig. Falkenberg energi, som har sitt kontor och en reservkraftanläggning i kvarteret, vill ha ett större skyddsavstånd till närmaste bostad. Men arbetsutskottet tycker att det räcker med 75 meter från skorstenen eftersom anläggningen bara körs under ett fåtal dagar per år.

Bacchusplanen innehåller ett stort antal nya bostäder, bostadshotell och verksamheter i den yttersta delen av hamnutfyllnaden söder om Ätran. Planen kommer nu att ställas ut för allmän granskning.

Höghus på Hjortsberg

Flera andra planer som innebär möjlighet att bygga åtskilliga nya bostäder och butikslokaler i Falkenberg fann också arbetsutskottets gillande. Det gäller kvarteret Tältet där polishuset ligger som ska byggas ut med nya lägenheter, kvarteren Bilen och Bussen vid Kringleden där ett nytt centrum för Stafsinge ska skapas och kvarteret Hjorten vid Hjortsbergs centrum där FaBo planerar ett nio våningar högt bostadshus.

Tröinge 2:62

Ett 20 hektar stort markområde i Tröinge, söder om Hällinge Ringväg är däremot inte aktuellt för planläggning för närvarande, enligt arbetsutskottet. Det handlar om jordbruksmark, nära Kringleden, som hittills är obebyggd. Markägarna vill gärna planlägga marken för bostäder och andra verksamheter men får tills vidare nej.

Sidan uppdaterad: 2013-05-30