Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Bild på hus nära vatten

Kontroversiella LIS-områden

Byggande utmed sjöar och vattendrag har blivit en kontroversiell fråga i kommunens översiktsplan ÖP 2.0

I arbetet med en ny översiktsplan har en särskild delrapport handlat om så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. I LIS-områden ska det vara möjligt att bygga inom strandskyddat område, alltså nära en sjö eller ett vattendrag, om det innebär positiva effekter på t ex underlaget för service och sysselsättning. 23 LIS-råden har pekats ut, särskilt i anslutning till de stora stråken av vägar och bebyggelse i inlandet.

I sitt samrådsyttrande över översiktsplanen vill länsstyrelsen att åtta av LIS-områdena ska slopas av hänsyn till naturen. Men kommunstyrelsens majoritet vill inte gärna foga sig i det. Områdena ska vara kvar tills vidare, i alla fall i avvaktan på mer utredningar. Socialdemokraterna ville följa ett förslag från stadsbyggnadskontoret att slopa fyra av områdena.

Sidan uppdaterad: 2013-05-16