Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Tusentals ålar i Ätran 2014

Ålen är en hotad och rödlistad art. Endast 1% av beståndet beräknas finnas kvar globalt. En studie av Elforsk 2014 visar att tusentals ålyngel tagit sig hela vägen från Sargassohavet till Ätran, förbi Herting och till kraftverket i Ätrafors.

Falkenbergs kommun har i Hertingprojektet räknat uppvandrande ålyngel sedan 2006. Året med flest uppvandrande ålyngel var 2011 då 14 955 ålar räknades och lyftes över dammen. Totalt hjälptes nära 100 000 ålyngel på väg mot sina uppväxtområden upp förbi Hertingdammen innan den revs och ersattes med den naturliga åfåran 2013 - 2014.

Nu publicerar Elforsk sin studie av ålyngel i Ätran vid Ätrafors kraftverk. (se länk).

Resultatet visar årlig totalfångst och fångsttid för ålyngeluppsamlare nummer 4 vid Ätrafors kraftstation. Data för 2010-2011 är från (Calles et al., 2012).

År 2010 fångades 17 ålyngel under 60 dagar, år 2011 76 ålyngel under 78 dagar och år 2014 fångsdes 3 736 ålyngel under 38 dagar! 

Resultaten visar också att "änkamat" som man tidigare använt som substrat för att leda ålynglen rätt är det minst effektiva och endast valdes av ca 20% av testålarna. Platsen där man fångar ålarna måste också vara rätt. Man testade fyra alternativa placeringar vid Ätrafors kraftverk. Och till ålyngeluppsamlare nr 4 vandrade 92% av de fångade ålarna.

Resultaten är glädjande då de ger hopp om att det går att rädda ålen om man gör rätt. Men då måste vi tillsammans ta hand om de tusentals ålar som vandrar in till alla vattendrag på västkusten. Och när ynglen efter ca 20 år vuxit färdigt till lekmogna kiloålar i våra sjöar skall de ha fria vandringsvägar till havet. Fisksäkra galler vid Ätrafors och Herting visar att problemen går att lösa. Därför är det viktigt att kunskaperna från Elforsks studie börjar att tillämpas snarast i alla västkustens vattendrag för att hjälpa den akut hotade ålen!

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2015-01-08