Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fallens dag hela julen 2014

"Döda fallen" vid Ätrafors har varit skummande vita hela julhelgen. Miljontals liter vatten har varje minut stupat utför den gamla forsen.

Död ätranlax vid vägbron "döda fallen".

Död Ätranlax vid vägbron "döda fallen"

Skådespelet har fascinerat förbipasserande på vägen mellan Vessigebro och Okome. När Kung Bore ordnade vinter dekorerades träd och grenar med iskristaller av fruset vatten från den frustande forsen. T.o.m. tyskregistrerade bilar stannade och imponerades av natursceneriet. Nederbördsrika vintrar gör att vattnet "spills" i den gamla åfåran förbi kraftverket. I oktober spilldes också rikligt med vatten i Ätrans naturliga fåra.

Vattnet har även en stark dragningskraft på Ätranlaxen som vandrar upp för att leka på sina tidigare domäner. Men vad fisken inte räknar med är att vid lektiden händer det att inget vatten spills utan allt går till kraftverkets turbiner. Nedanför dammen hoppade vid redaktörens besök i oktober/november instängda laxar och i en hölja vid vägbron låg en död trekilos lax (se bild) medan en tiokilos lax och en enkilos ål kämpade förgäves för att komma fria och bidra till arternas fortplantning.

Hösten 2013 räddade Krister Lindkvist 2-300 laxar som stängts in i "döda fallet" vid Herting. Nu är Hertingforsen restaurerad och kan årligen producera många nya laxar. Forsen vid Ätrafors har potential att producera ännu fler laxar, om där fanns ett flöde även under de perioder när det inte spills vatten. Detta vore en stor miljöinsats för Ätranlaxen. Kung Carl XVI Gustaf vid Ätran den 1 april 2014: "Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott sportfiske".

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2015-01-01