Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Grön jul 2014 med grön el

Falkenbergs Energi AB producerar grön el i sina båda kraftverk vid Herting. Fisken har fått tillbaka fria vandringsvägar i den restaurerade Hertingforsen.

Krister Lindkvist räddade instängda laxar.

Krister Lindkvist räddade instängda laxar.

2014 är året då Falkenberg fick årets julgåva med grön el från Herting och fria vandringsvägar för fisken i Ätran. Kungen invigde Hertingforsen den 1 april.

1903 sprängdes en ny kanal till gamla kraftverket i Ätran vid Herting . Näset vid Herting blev till en ö. 1944 sprängdes ytterligare en kanal på andra sidan ön till det andra kraftverket. Ätrans naturliga åfåra stängdes med en damm av betong.(t.v.) Vattnets väg hade ändrats och fiskens fria vandring hade stängts. Under 70 år växte det fram en lövskog i Ätrans naturliga åfåra. (Bild t.v.)

Till laxen och öringen byggdes en laxtrappa. Men ålynglen stoppades av dammen liksom havsnejonögon, flodnejonögon, id, färna och andra svagsimmande arter. När fisken skulle vandra ut dog tusentals laxar, öringar och ålar årligen i kraftverkens turbiner. Laxar och andra fiskar stängdes in och dog i den "döda åfåran" när spillvatten varje år släpptes över dammen.

Nu skall enligt den nya, moderna vattendomen alltid minst elva kubikmeter vatten i sekunden åter rinna i Ätrans naturliga åfåra. Hertingforsen är restaurerad med nya lekbottnar där tusentals nya ätranlaxar kan födas. (t.h.) Dessa laxar kommer att vänta på tillfälle att leka i forsen och en och annan kommer då att fångas av sportfiskare från laxbron. De laxar som hör hemma i Högvadsån längre upp i Ätran kan vandra mer naturligt när dammen är borta.

Hertingforsen kommer att bli hemvist för många djur som saknar forsande miljöer. Ni som vandrar vid Hertingforsen håll utkik efter utter, kungsfiskare, strömstare, forsärla och flodpärlmusslor som nu har fått nya favoritplatser här i Falkenberg!

God Jul och Gott Nytt Laxfiskeår!

Text och laxfoto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-12-25