Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Hushålla med Hertingforsen

Hallands Hushållningssällskaps tidning jordnära (nr 3 2014) är ett temanummer om vattenvård.

Redaktören Maria Benulic besökte Hertingforsen för att se hur Falkenbergs kommun arbetar med att samtidigt bevara och exploatera den naturresurs som finns i Ätran.

Läs mera om projektet i Hushållningssällskapets tidning Jordnära i länken till höger.

Hertingprojektet har inneburit att grön energi utvinns ur kommunens båda kraftverk vid Herting. Kung Carl XVI Gustaf invigde Hertingforsen den 1 april 2014 med orden:

"Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske".

Text och foto: Ingemar Alenäs 

Sidan uppdaterad: 2014-10-13