Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Forskare fiskar lax i Ätran

2014-10-08 Laxsäsongen är slut för i år. Men forskare från Karlstads Universitet har fått tillstånd från Länsstyrelsen i Halland att fortsätta fiska lax i försökssyfte under förbudstid i oktober månad 2014.

Karlstads Universitet har uppdraget att utvärdera Hertingprojektets effekter på vandringsfisken som exempelvis ål, nejonögon och olika arter av laxfiskar.

En del i utvärderingen är att fånga laxarna och förse dem med radiosändare. Detta har man gjort innan Hertingdammen revs 2013 för att kolla laxarnas vandring via laxtrappan.Nu upprepas studierna och man kan jämföra fiskarnas vandring i laxtrappan med vandringen i den restaurerade Hertingforsen.

Dessa undersökningar ger viktig information så att man i framtiden kan utforma åtgärder för fiskvandring vid fler vandringshinder på bästa sätt ekonomiskt och ekologiskt. Resultaten skall sammanställas men några intressanta preliminära erfarenheter är att laxen lättare hittar den nya forsen än laxtrappan, att laxen vandrar upp tidigare på året samt att det förekommer en betydande laxvandring nattetid.

Vid invigningen den 1 april i år sa Kung Carl XVI Gustaf: "Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske".

Text och foto: Ingemar Alenäs

Dr Olle Calles från Karlstads Universitet med forskarstudenter kollar telemetriutrustningen vid Ätraforsdammen.

Dr Olle Calles från Karlstads Universitet med forskarstudenter kollar telemetriutrustningen vid Ätraforsdammen.

Sidan uppdaterad: 2014-10-08