Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Miljövänlig kalktransport till Halland

På torsdagseftermiddagen susade ett 400 m långt kalktåg fram genom Halland med 19 fullastade vagnar med vardera 50 ton kalk.

2014-10-02 Kalktåget vid Heberg Foto:Anders Svahnberg Myrica

2014-10-02 Kalktåget vid Heberg Foto:Anders Svahnberg Myrica

Detta är repris på förra torsdagens transport då motsvarande mängd kalk anlände med tåg till Halland. Totalt har vi nu med eldriven tågtransport mottagit ca. 1900 ton kalk vilket motsvarar lasten på ca 48 diseldrivna bulkbilar. 

Laholm, Hylte, Falkenberg och Varberg har gjort denna gemensamma kalkupphandling och kalken skall spridas med helikopter i försurade sjöar och vattendrag i dessa kommuner.

Kalkningsverksamheten påbörjades i Falkenbergs kommun 1978 och är ett långsiktigt miljöarbete. Utan denna årliga insats för miljön skulle fisken inte överleva i våra sura sjöar och vårt landskapsdjur laxen skulle dö på de flesta av sina lek- och uppväxtområden.

För att uppnå miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" skulle vi behöva nykalka fler försurade sjöar. Enbart i Halland finns över tusen försurade, okalkade sjöar där fisken dör och ekosystemen påverkats.

Det sura nedfallet har minskat och därför har vi dragit ned på kalkmängderna i de områden som nu kalkas. Om denna "överblivna" kalk fick användas till kalkning av de återstående sura sjöarna skulle vi lätt kunna uppnå miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" i Halland!

De svenska myndigheterna beviljar inga pengar till "nykalkning" men Falkenbergs kommun har fått EU-pengar till sjökalkning inom projektet "Living North Sea". En motivering var där att ålynglen dog när de kom till våra försurade sjöar, vilket inte följde EU:s åldirektiv.

Läs om förra kalktransporten här.

Text: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-10-03