Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Hertingforsen fick fint besök från Helsingborg

2014-09-02 En grupp från företaget Kemira Kemi AB i Helsigborg besökte under gårdagen Falkenberg och Hertingforsen. Laxfiske och information om Hertingprojektet stod på programmet.

Falkenbergs kommun har under över 30 år kalkat sjöar och vattendrag för att åtgärda det sura nedfallet. KEMIRA Kemi AB med kontor i Helsingborg, Stockholm och Sundsvall är ett av de företag som bidragit med kemisk och teknisk expertkunskap i detta arbete.

Promenaden gick i kungens fotspår över Laxbron, Svarte hall, Store sten, Forsbacken, Fiskräknaren, Hertings båda kraftstationer, Gamla fiskodlingen och tillbaka till Laxstugan.

Arbetsledare Jan-Erik Green vid kommunens parkavdelning hade tidigare introducerat gruppen i laxfiskets ädla konst. Laxar och öringar var inte på napphumör denna dag och fångsten bestod av två andra av Ätrans drygt 30 fiskarter; nämligen gädda och skrubbskädda!

Det glada gänget fick dock se den avancerade, isländska fiskräknaren vid promenaden över nya GC-bron. Där kunde de via nätet se uppvandrande laxar och att det under gårdagen vandrat förbi 23 laxar som inte valt att nappa på utlagda krokar. Totalt har det till dags dato vandrat upp 3492 fiskar men detta är "rådata" som skall bearbetas. Laxuppgången har hittills i år varit förhållandevis god och i biflödet Högvadsån har Möllers vid Nydala kvarn t.o.m. första september lyft över 561 laxar vilket är 457 fler än 2013! Detta borgar för en god laxlek i år och en ökad produktion av Ätranlax.

Vi hälsar våra gäster välkomna tillbaka till Hertingforsen och nästa år finns chansen att fånga en av laxarna med det kungliga blågula märket som sattes ut av Kungen vid invigningen av Hertingforsen den 1 april i år.

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-09-03