Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Genuin eller odlad lax?

Ätran har ett av Sveriges starkaste genuina atlantlaxbestånd som under tusentals år anpassats till miljön i Ätran och dess biflöden.

Falkenbergs kommun och Laxfiskekommittén arbetar med förvaltningen av Ätranlaxen och Ätrans laxfiske. Arbetet sker i samarbete med myndigheter, fiskevårdsområden och sportfiskeklubbar. Högvadsån, laxens barnkammare, har kalkats sedan 1978 för över 140 miljoner kronor. Tusentals laxar som produceras i Ätran är enbart naturlax som här finner lämpliga lekområden med god vattenkemi, tack vare kalkningsinsatserna.

Hertingprojektet som nu genomförts är en del i arbetet med att bevara Ätranlaxen och vandringsfisken. Vid Hertings gamla kraftstation har installerats ett fisksäkert galler, som gör att tusentals fler laxsmolt och laxbesor klarar födovandringen förbi kraftverken till Färöarna. Den nya Hertingforsen innebär att vandringen underlättas och att tusentals nya smolt kan produceras i forsens lekområden. Länsstyrelsen i Halland arbetar med olika projekt för att utöka laxens naturliga lekområden i Ätrans biflöden. Vid Ätrafors finns den gamla åfåran som skulle kunna användas för naturlig laxproduktion på samma sätt som Hertingforsen.

Hav- och vattenmyndigheten skriver i den svenska förvaltningsplanen för Atlantlaxen (2013-2018) att laxens diversitet (genetik) upprätthålles genom att utsättning av odlad lax inte tillåts i viktiga naturlaxälvar. Länsstyrelsen i Halland skriver i sin förvaltningsplan för laxen i Ätran att arbetet skall bygga på förbättringsåtgärder för att gynna naturlaxen. Länsstyrelsen har förtjänstfullt bidragit till rivning av vandringshinder i Fageredsån, vilket fått mycket positiv effekt på ökad produktion av Ätranlax.

Forskning pågår om effekter av utsättningar av odlad lax. Varningar finns för att odlad lax sprider sjukdomar och har negativ genetisk påverkan på naturlaxstammar. Laxparasiten eller laxdjävulen har spridits till halländska laxåar. Därför tillåter inte Hav- och vattenmyndigheten utsättning av odlad lax i naturlaxälvar som Ätran. Även Sportfiskarnas Hallandsdistrikt menar att utsättning av odlad lax skall upphöra. Felvandrande, odlad lax som vandrar upp i fiskräknaren i Hertingforsen är dokumenterad. ( se Länkar).

För att förbättra Ätrans laxbestånd är det därför viktigt att fortsätta på den inslagna vägen med ett samarbete mellan alla de aktörer och verksamhetsutövare som kan påverka en positiv utveckling för Ätrans unika, genuina laxbestånd.

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-08-22