Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Naturmorgon fångar Hertingforsen

2014-06-07. Naturmorgon fångade livet vid ån denna soliga morgon och man lyckades också med den svåra uppgiften att fånga en av Ätrans urinnevånare.

Rundmunnarna har funnits i ca 400 miljoner år allt medan dinosaurier och andra urtidsdjur passerat revy. Antalet arter av rundmunnar har varit rikligt men nu finns det några få arter kvar  som exempelvis nejonögonen. Det gick inte att ta miste på lyckan och den skräckblandade förtjusningen när ett havsnejonöga fångats i fällan som används för studier av vandrande fiskar vid Herting. Lyssna på programmet via länken till höger.

Ätran på svenska västkusten är ett av havsnejonögonens starkaste fästen i Sverige. Arten har minskat  kraftigt de senaste decennierna och därför är det viktigt att vårda den miljö där nejonögonen trivs. Nejonögonen är också utmärkta "ekosystemingenjörer" och ordnar friska lekbottnar för laxens uppväxt och miljöer där sländorna trivs.

Falkenbergs kommun har arbetat med att restaurera Hertingforsen vilket gett fria vandringsvägar för nejonögonen och andra vandringsfiskar som tidigare varit utestängda från sina lek- och uppväxtområden.

Kommunen har också sedan 1978 arbetat med kalkningsåtgärder för en god vattenkemi. Laxar, ålar och nejonögon är känsliga för höga metallhalter (aluminium, järn och mangan) som riskerar att finnas i sura vatten. Därför är det viktigt att vi fortsätter det viktiga miljöarbetet med att kalka våra försurningspåverkade vatten. Om vi vill öka produktionen av hotade ålar och nejonögon skall vi kalka flera försurade sjöar och vattendrag samtidigt som vi ger vandringsfiskarna fri passage från källa till hav.

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-06-19