Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Hertingforsen och fria fiskvägar ger mera lax

Arbeten med Hertingforsen ökar förutsättningarna för både fler och större laxar i Ätran. Övrig vandringsfisk (havsöring, ål, nejonögon, färna, majfisk) kan nu passera Herting och är också viktiga för ekosystemet.

Hertingforsen har restaurerats med stenar och lekgrus för laxen. Ytan är ca 20 000 kvadratmeter. Enligt länsstyrelsens beräkningar i Ätrans bevarandeplan kan detta område ge ca 2000 extra laxsmolt till Ätrans laxproduktion. Därtill skall läggas produktionen från ökade lekområden nedanför Vessigebro.

Tidigare hindrades utlekta besor av lax och havsöring att nå havet. Nu har de fria vandringsvägar och kan komma tillbaka som storlax och leka en andra gång. Redan i år har det i laxräknaren med video noterats flera storlaxar vilka kan vara besor som lyftes förbi kraftverket och räknades (>1000 st) av Krister Lindkvist före åtgärder. Flera stora laxar förbättrar lekresultatet för Ätrans genetiskt unika laxstam. Och ger ett ökat intresse för Ätrans laxfiske. Därtill skall läggas ökad överlevnad (ca 30%) av smolten som inte längre behöver passera genom kraftverkens turbiner.

I Falkenberg kan vi vara stolta över vår unika laxstam och tacksamma över att beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt satsar på denna naturresurs så att vi kan ha kvar vårt naturliga laxbestånd och ett fortsatt hållbart laxfiske även i framtiden.

PS Tidigare stoppades laxen i sin vandring vid Hertingdammen. Då simmade den fram och tillbaka nedanför laxbron (räkbron) där den kunde ses flera gånger innan den fann vägen upp i laxtrappan. DS

Text och foto: Ingemar Alenäs

Sidan uppdaterad: 2014-06-03