Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Rönne å fvo och Lagans fvo vid Hertingforsen

Representanter för fiskevårdsområden och fiskeklubbar i skånska Rönne  å och halländska Lagan besökte Hertingforsen i Falkenberg.

Rönne å har skånes största stam av atlantlax och där bedrivs en aktiv fiskevård. Lagan är den halländska å som uppvisar de största fångsterna av atlantlax. Tillsammans med Ätran har således dessa åar ett gemensamt intresse att vi vårdar och förvaltar atlantlaxen på bästa sätt.

Besökarna fick bl.a. se hur Falkenbergs kommun restaurerat Hertingforsen där laxen och andra fiskarter nu kan vandra fritt. Vid gamla Hertings kraftverk har installerats ett fisksäkert alfa-galler, av en typ som sedan ca 20 år används i Tyskland. Men gallerlösningen vid Herting är en av de första i sitt slag i Sverige. På laxbron mötte vi en forskare som arbetar i projektet med att pejla märkta laxar och han kunde berätta att det i dag tagits omhand ca 190 smolt som passerat oskadda förbi kraftverket.

Fiskevårdarna guidades längs promenaden och tog del av informationen på de skyltar som sattes upp längs stranden i samband men Kungens invigning av forsen den 1 april.

Besöket inspirerade till att vi tillsammans arbetar vidare för att atlantlaxen får samma status som östersjölaxen och att mer resurser därmed satsas på vård och förvaltning av hallands landskapsdjur.

Sidan uppdaterad: 2014-04-28