Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Isabella Lövin vid Hertingforsen

EU-parlamentariker Isabella Lövin besökte Hertingforsen på sin resa genom Halland.

Vid besöket i Falkenberg hölls ett seminarium om vattenkraft och vandringsfisk.

Isabella Lövin föreläste om ålens vandring, fisket i Europa och resultatet av arbetet med fiskefrågor i EU. En viktig framgång i förhandlingarna är att politikerna i det framtida arbetet kommer att ta större hänsyn till forskarnas och biologernas råd inom ICES för en hållbar förvaltning.

Kommunekolog Ingemar Alenäs föreläste om Falkenbergs kommuns vattenvårdsarbete i allmänhet och Hertingprojektet för fiskens fria vandringsvägar i synnerhet.

Miljöchef Johan Tielman redovisade E.ON Vattenkrafts miljöarbete som bidrar till klimatmålen och vattnens biologiska mångfald. Bl.a.har man installerat ett ålsäkert galler i Ätran vid Ätrafors och kraftbolagen samarbetar inom projektet Krafttag ål.

Deltagarna guidades vid Hertingforsen och fick ta del av pågående forskningarbete där Karlstads Universitet och Elghagens fiskevård arbetar med telemetristudier för att utvärdera fiskens vandringsvägar. Jonas Christiansson förevisade några av de ca 2000 smolt som de senaste veckorna vandrat förbi det fisksäkra gallret vid Hertings kraftstation.


Deltagarna fick också tillfälle att ställa frågor till de tre föredragshållarna under föredragen och vid den efterföljande guidningen.

Sidan uppdaterad: 2014-04-25