Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kunglig invigning av Hertingforsen

"Förhoppningen är att återställandet av Hertingforsen kan ge mod och inspiration till andra kraftverksägare att genomföra åtgärder som är till gagn för den biologiska mångfalden och ökar möjligheten till ett gott fiske". Med dessa ord invigde H.M. Carl XVI Gustaf den restaurerade Hertingforsen i Ätran.

Folkfest vid kunglig invigning av Hertingforsen 1 april 2014

Folkfest vid kunglig invigning av Hertingforsen 1 april 2014

Dagen började med att kommunråd Mari-Louise Wernersson höll tal om kommunens hållbarhetsarbete där restaureringen av Hertingforsen varit ett viktigt projekt.

H.M. Konungen höll ett invigningstal där han nämnde att "det här är en både ganska radikal och unik åtgärd till gagn för naturen". Därefter släppte Konunen symboliskt fri tre laxsmolt i Ätran. Laxarna var märkta med speciella "kungamärken" för att kunna identifieras när de efter något år i Atlanten återvänder till sina barndoms uppväxtområden i Ätran för att föra släktet vidare. Kommande generationer av vandringsfiskar kommer nu att fritt kunna vandra förbi kraftverken i Falkenberg, som fortsätter att producera grön el.

Projektet med att återställa Hertingforsen, riva krafverksdammen, bygga fisksäkert galler och installera utrustning för fiskräkning har kostat ca 32,5 miljoner kronor varav Falkenbergs kommun sammanlagt erhållit 27,5 miljoner i bidrag från olika myndigheter och Europeiska fiskerifonden.

Vem vet, kanske just de laxar som frisläpptes av Konungen i dag den 1 april 2014 kommer att registreras i de undersökningar som utförs av Karlstads Universitet. De kan också fångas på bild i fiskräknaren med webbkameror eller kanske kommer de att fångas av någon flugfiskare i Garvareforsen? Vi följer med spänning deras fortsatta öden.

Solen sken med sina värmande strålar över hundratals gäster som samlats för att se Konungen och Hertingforsen denna historiska dag. Många har varit delaktiga i genomförandet av detta unika projekt som kan vara vägledande för hur man kan kombinera vattenkraften med den biologiska mångfalden.

Förhoppningen är nu att Atlantlaxen, Hallands landskapsdjur, får en stärkt bevarandestatus och att vandringsfiskarna får fler fria vandringsvägar i våra åar!

Vården av åarna ger välstånd i Halland.

Sidan uppdaterad: 2014-04-03