Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Besiktning av fiskräknare

Fiskräknare med videokamera och smolt- besefälla besiktigades i dag av beställare, entrerprenörer och experter.

Anordningar för fiskräkning vid Herting är nu installerade och slutbesiktigade. Meningen är att det inom kort kommer att finnas information på nätet om vandrande fisk i Ätran.

Falkenbergs Energi, FEAB kommer att sköta anläggningen och ha hand om driften. Detta innebär mycket manuellt arbete för att tillse att löv, drivved och andra föremål inte påverkar driften. Länsstyrelsen i Halland har tillsyn över kontrollprogrammet och Hav- och Vattenmyndigheten har ett övergripande ansvar för Sveriges Indexälvar.

Hittills har vattentemperaturerna varit låga och laxvandringen obefintlig men med stigande vattentemperatur påbörjas laxvandringen i Ätran.

Sidan uppdaterad: 2014-03-14