Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Fiskens nya vandringsväg förbi Hertings kraftverk. Minimitappningen blir här 11 kubikmeter per sekund. Foto: Ingemar Alenäs

Fiskens nya vandringsväg förbi Hertings kraftverk. Minimitappningen blir här 11 kubikmeter per sekund. Foto: Ingemar Alenäs

Fiskens vandring kartläggs

Fiskens vandringsmönster skall åter kartläggas vid Herting. Till våren kartläggs vandringen så att man kan jämföra förhållandena i den nu fria åfåran med hur vandringen var när Hertingdammen fanns.

Undersökningarna leds av Ph.D. Olle Calles från Karlstads Universitet. Telemetriutrustning och datachips (pit-tags) är hjälpmedel för att registrera fiskarnas rörelsemönster vid kraftverksanläggningen. Lax, havsöring, ål och nejonögon är de fiskarter som skall kartläggas.

Redan i mars börjar utvandringen av utlekta laxar och smolt som skall vandra ända till Färöarna och Grönland för att växa sig starka. En särskild smolt- besefälla byggs vid Hertings gamla kraftverk för att tillse att utvandringen vid det fisksäkra gallret fungerar.

Kontrollstationen vid GC-bron skall förses med en fiskräknare av Vaki-modell som tillverkas på Island. Dessutom installeras en videokamera som också görs publik på nätet. Har man inte möjlighet att kolla de hoppande laxarna på plats i Hertingforsen kan man även se Ätranlaxarna hemma i fåtöljen via datorn!

Kung Carl XVI Gustav inviger Hertingforsen den första april 2014. Falkenbergs kommun och Karstads Universitet deltar i World Fish Migration Day den 24 maj. Program kommer och ni kan redan nu läsa mer på www.worldfishmigrationday.comlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad: 2014-02-02