Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Slutförande av arbeten i åfåran

I början av december slutförde entreprenören det sedan tidigare planerade borttagandet av den återstående delen av fångvallen under tre dagar.

2013-12-03 Borttagande av fångvall. Foto: Gunnar Lundqvist

2013-12-03 Borttagande av fångvall. Foto: Gunnar Lundqvist

Arbetet har redovisats vid byggmöten där även länsstyrelsen deltagit. För att minska grumlingen användes s.k. siltgardiner som sänktes ned i vattnet. En viss del av de uppvirvlade partiklarna samlades upp men en del följde med vattenströmmen vilket ökade turbiditeten (grumlingsvärdet) i vattnet. Detta framgår av de mätningar som genomförts. I kontrollprogram angiven larmgräns har inte överskridits. Enligt sakkunnig i fiskefrågor har den ökade turbiditeten inte haft något miljöpåverkan. Falkenbergs kommun har redovisat denna information till länsstyrelsens miljövårdenhet.

Sidan uppdaterad: 2013-12-20