Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

GC-bron vid Herting får vinterkostym

Nya GC-bron måste vädersäkras för att beläggningsarbeten skall kunna slutföras.

2013-12-10 GC-bron väderskyddas Foto: Gunnar Lundqvist

2013-12-10 GC-bron väderskyddas Foto: Gunnar Lundqvist

2013-12-13 Brobeläggning pågår. Foto: Gunnar Lundqvist

2013-12-13 Brobeläggning pågår. Foto: Gunnar Lundqvist

GC-bron vid Herting behöver en varm och torr vinterkostym för att återstående beläggningsarbeten skall kunna slutföras.

Hela Hertingprojektet går nu in i en slutfas där det återstår en del arbeten med GC-bron såsom beläggning, belysning och kabeldragning. När vi nu går in i vinterperioden är det viktigt att den nya GC-bron utformas med hänsyn till trafiksäkerheten innan trafiken släpps på.

Även en del arbeten med kontrollstationer för fisk kommer att slutföras under våren 2014.

Så snart beläggningsarbetena är klara kommer plasttak och plastsidor att nedmonteras. Vi informerar på hemsidan när det är dags för första gång- och cykelturen.

Se filmerna "Ny bro över Ätran" och "Nya fiskvägar vid Herting" på youtube.com

Sidan uppdaterad: 2013-12-13