Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny GC-bro över Ätran

2013-11-28 Bron  över Hertingforsen lyfts på plats Foto: Ingemar Alenäs

2013-11-28 Bron över Hertingforsen lyfts på plats Foto: Ingemar Alenäs

Torsdag förmiddag lyftes den 35 meter långa norra brodelen på plats. I slutet av december planeras räcken, brobeläggning mm. vara klart och den nya drygt 75 m långa bron vid Hertingforsen beräknas tas i bruk januari 2014.

2013-11-28 75 m GC-bro på plats över Ätran Foto: I. Alenäs

2013-11-28 75 m GC-bro på plats över Ätran Foto: I. Alenäs

När Hertingdammen byggdes 1944 blev den en trång, provisorisk passage över den torrlagda åfåran. När kommunen nu 70 år senare river dammen och restaurerar forsen så att fisken kan vandra, byggs också en ny gång och cykelbro för fri passage mellan norra och södra åstranden.

Bostadsområden, station, skolor, vårdcentral och affärer, knyts bättre samman och tillgängligheten ökar. Doktorspromenaden, vallarna, laxfisket och Hertingforsen blir också mer tillgängligt för turister och flanörer. Mitt på bron byggs en mindre utsiktsplats där vidokamera och fiskräknare registrear vandrande fiskar.

SKANSKA som är huvudentreprenör och Vinbergs Mekaniska som levererar bron räknar nu med att bron skall kunna tas i bruk i januari 2014.

Se filmerna "Ny bro över Ätran" och "Nya fiskvägar vid Herting" på youtube.com

Sidan uppdaterad: 2013-12-10