Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Projektet fortskrider

Hertingprojektet gynnas av det ovanligt låga flödet i Ätran. Rivningen av södra fångvallen ligger före tidplanen och betongarbetena i fas med planeringen.

Diverse smidesarbeten kommer att utföras under oktober månad och leveransen av den nya gång- och cykelbron är beräknad till november. GC-bron är en fackverksbro som kommer att vila på de gjutna fundamenten vid anslutande GC-vägar och på kontollstationen i åns mitt.

När arbetena är klara blir det en efterlängtad ny gång- och cykelpassage över Ätran och vandringsfisken finner en ny passage till sina lek- och uppväxtområden i Ätran och Västerhavet.

Enligt miljötillståndet måste eventuellt grumlande arbeten utföras under september och minimeras under oktober, så vi ber om överseende med att grumling kan förekomma vid Ätrans laxfiske. Över 200 laxar har hittills fångats i år och tio laxar togs den 22-23 september.

Sidan uppdaterad: 2013-10-14