Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Hertingforsen provtappning

I dag på fredagen gjordes en provtappning vid Hertings kraftverk i Falkenberg. Representanter från Länsstyrelsen, kommunen, entreprenörer och konsulter fanns på plats.

Foto: Ingemar Alenäs

Foto: Ingemar Alenäs

Provtappningen utfördes i de nedre delarna av forsen från Herting 2 (Nya kraftverket) för att testa utseendet vid en lägsta tappning på 11 kubikmeter per sekund. Några justeringar kommer att utföras för att öka vattendjupet något över hela åbredden.

Firma Fiskevårdsteknik i Lund kunde också rapportera att laxtrappan fungerar som vanligt under byggprojektet. Dagligen vandrar lax upp i trappan och vid korta regnperioder som exempelvis den 11 augusti har uppvandringen mer än femdubblats.

Förhållanden i havet med låg havsnivå, småvuxen börling, och en torr sommar för övrigt är faktorer som betytt att årets uppvandring hittills legat på en låg nivå.

Hertingprojektet kommer att ge en ökad överlevnad för smolt och besor och ge förutsättningar för en kommande förbättring av Ätrans laxbestånd. Naturliga variationer kommer dock alltid att finnas när det gäller tillgången på lax.

Sidan uppdaterad: 2013-10-04