Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Tillsyn enligt miljöbalken

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under veckorna 27 och 29 genomfört tillsynsbesök på arbetsplatsen vid Hertingforsen.

Arbetet görs med största möjliga miljöhänsyn och alla maskiner har miljövänlig hydraulolja och tvätt av fordon sker inte i närheten av arbetsplatsen. Den gamla gångbron skall rivas och betongen kommer att tas om hand eftersom den inte uppfyllde miljökraven till fyllnadsmassor.

När dammen töms kommer det eventuellt att finnas en begränsad mängd sediment kvar i botten. Sedimentet kommer att tas upp och provtas och tas om hand på bästa möjliga sätt. Man har tidigare provtagit botten uppströms med ett reultat som likställs med opåverkade vatten och därför förväntas inte damsedimentet vara annorlunda.

Sidan uppdaterad: 2013-09-30