Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Fångvall

Foto: Gunnar Lundqvist

Foto: Gunnar Lundqvist

En fångvall byggs nu ovanför Hertingdammen och den åfåra som skall bli den återställda Hertingforsen. När arbetena är klara tas vallen bort. Även transportvägarna i gamla åfåran är tillfälliga och åfåran skall restaureras till ursprungligt skick.

​Fångvallen stänger av Ätran så att man kan arbeta torrt när den gamla dammen rivs och Hertingforsen skall restaureras. Vattnet tas genom kraftverken och befintliga utskovsluckor. Under arbetet hänvisas gående och cyklister till Fajansbron. Nästa år öppnas en ny bredare gång- och cykelväg över Ätran.

Sidan uppdaterad: 2013-10-07