Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nyheter Bygga, Bo & Miljö

 • Mattias Klum och Falkenbergs kommun fokuserar på vattenfrågan


  2018-02-15 Mattias Klum har av National Geographic kallats för en av vår tids viktigaste naturfotografer. Den 12 april kommer han till Falkenberg och föreläser om vatten.U...
 • Kommunen säger nej till mer vindkraft i Sjönevad


  2017-08-22 Bakgrunden är att Vattenfall undersökte möjligheten att bygga fler vindkraftverk 2014-2016, men lät bli efter omfattande vindmätningar. De överväger dock att lä...
 • Lokala naturvårdens dag i Vessigebro 27 augusti


  2017-08-22 Vägsamfällighetsföreningen visar och berättar om den biologiska mångfalden och vad de gjort för att gynna den. Ingemar Alenäs berättar också om den spännande na...
 • Gemensam satsning för en mer vattensmart sommar i Falkenberg


  2017-07-07 Falkenbergs kommun och VIVAB gör nu en gemensam informationsinsats för att uppmärksamma de låga grundvattennivåerna. Bland gör man ett utskick till invånare och...
 • Ek blir naturminne för att bevara hotade och sällsynta arter


  2017-05-19 Eken, som har en omkrets på 535 cm, är delvis ihålig med död ved och mulm. Beslutet att bevara trädet har tagits i samråd med markägaren.Att trädet nu är ett na...
 • Falkenberg Energi är fortsatt ett av landets mest prisvärda elnätsföretag


  2017-05-18 Varje år ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ...
 • Nu behöver vi spara på dricksvattnet i Falkenberg


  2017-05-11 Vårt dricksvatten produceras av både grundvatten och ytvatten. Situationen för de anläggningar som använder grundvatten är generellt sämre, en av dessa anläggni...
 • Grundvattennivåer i Falkenberg


  2017-03-23 Grundvattennivåerna är låga på flera håll i landet. Det kommunala bolaget VIVAB, som verkar i Falkenberg och Varberg, följer nivåerna kontinuerligt och kan se a...
 • Släckta gatlampor belyser energifrågan


  2017-03-22 Evenemanget fick förra året deltagare i hela 178 länder att släcka belysningen i en timme. I år släcker miljarder människor sin belysning i en timme på lördag d...
 • Stor produktion av förnybar el i Falkenbergs kommun


  2017-03-02 Under ett normalår använder invånare och företag inom Falkenbergs kommuns gränser cirka 560 GWh el. Samtidigt produceras det nästan lika mycket förnybar el inom...
 • Falkenberg Energi sänker fjärrvärmepriset


  2016-11-22 – Fjärrvärmen blir därmed ännu konkurrenskraftigare jämfört med andra energislag, säger Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi. Fjärrvärmeförsälj...
 • Kommunalt vatten och avlopp i Eftra by


  2016-10-24 Men nu är besluten kring utbyggnad fattade och lösningen i sikte. Under 2015 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län att kommunen måste tillgodose hantering av v...
 • Falkenberg Energi – bland de tio billigaste elnätsföretagen i landet


  2016-10-17 Varje år ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ...
 • Längre hantering av ärenden på bygglovsenheten och hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen


  2016-10-10 Detta betyder att du som söker bygglov under den närmsta tiden kan få en längre handläggningstid samt att det kan bli viss fördröjning i registreringen och utlä...
 • Falkenberg årets biogasbilskommun i Halland


  2016-10-07 Ekologisk hållbarhet är ett av kommunens fyra övergripande utvecklingsmål. Att minska fossila bränslen är ett sätt att komma närmre målet.Biogas är en fossilfri...
 • Vindsbrand i Murtanhuset kunde begränsas


  2016-09-23 Det var strax efter midnatt natten mot fredagen som en brand startade på vinden. Vad som orsakade branden är oklart och polisen var under fredagsmorgonen på pla...
 • Hjälp till att spara på vattnet!


  2016-07-22 Kommunens bolag Vatten & Miljö i Väst AB, Vivab rapporterar nu att grundvattennivåerna i Falkenbergs kommun är låga. Man uppmanar kommunens invånare och besökar...
 • Utsläpp i Ätran bedöms ge små konsekvenser


  2016-03-18 Under dagen pågår ett arbete med att hand om utsläppet och identifiera källan.
  – Vi ser allvarligt på den här sortens utsläpp och det viktigt att vi agerar och h...
 • Vi släcker för Earth Hour 19 mars


  2016-03-17 Den 19 mars släcks lampor över hela jordklotet i världens största klimatmanifestation. I Falkenbergs kommun släcks gatubelysning i Falkenbergs stad, Vinberg, Tr...
 • Var med och håll Falkenberg rent i vår!


  2016-02-15 Varje vår deltar Falkenberg i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skr...
 • Första spadtaget för Ullareds nya brandstation


  2016-02-10 Platsen är området mittemot Sönnerängssjön, utmed väg 153. Falkenbergs kommuns projektledare Hans-Erik Wortmann kommer att vara på plats för att berätta om bakg...
 • Miljösatsande Falkenberg Energi får beröm av kunderna


  2015-12-18 När det gäller Falkenberg Energis miljöprofil och arbete är kunderna särskilt nöjda. Hela 81 % av våra kunder svarar ja på frågan ”Tar ditt elhandelsbolag ansva...
 • Jultider för hämtning av hushållsavfall


  2015-12-18 Under jul och nyår ändras dagen för hämtning av ditt hushållsavfall. Även den extra vecka i almanackan, v 53,  påverkar dig som normalt har hämtning varannan ve...
 • Strömmen tillbaka efter morgonens avbrott


  2015-11-23 Strax innan klockan åtta under måndagsmorgonen drabbades delar av centrum, Västra Gärdet, Herting och Vinberg av ett nytt strömavbrott.  Problemen började i tor...
 • Destinationen efterlyser plats till villavagnarna från Olofsbo


  2015-11-17 Kommunen har tidigare försökt att planlägga Olofsbo camping för permanent uppställning av villavagnar, men länsstyrelsen bromsade utvecklingen med hänvisning ti...
 • Infomöte i Fegen om enskilda avlopp 16/11 - byte av lokal


  2015-11-12 Handläggare från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer att finnas på plats för att svara på frågor. Inbjudningar har gått ut till ca 60 berörda fastighetsä...
 • En månads tidsfrist för villavagnarna på Olofsbo camping


  2015-11-09 Situationen för villavagnsägarna på Olofsbo camping har nu kommit till vägs ände. 104 villavagnar står fortfarande kvar på Olofsbo, trots att kommunen informera...
 • Inga permanenta villavagnar på Olofsbo camping från 1 november


  2015-10-01 Kommunen kommer att göra en tillsyn på campingen i början av november. Om det då finns villavagnar kvar på området kommer Bostadsrättföreningen Olofsbo att få e...
 • Falkenbergs kranvatten med i tävling


  2015-09-24 Tävlingen, som är uppdelad i nio regionalfinaler och en riksfinal, arrangeras av branschorganisationen Svenskt vatten. De vill sätta fokus på kranvatten som den...
 • Fall av kaninpest i Falkenberg


  2015-08-17 Hittar du misstänkta fall av kaninpest, kontakta kommunens kontaktcenter: kontaktcenter@falkenberg.se eller 0346-88 60 00.- Vi har fått in rapporter om kaninpes...
 • Falkenberg på 21:a plats i Miljöaktuellts kommunrankning


  2015-06-26 Rankningen är indikator på kommunernas aktiviteter och ambitioner inom miljöområdet och baseras dels på en enkätdel, dels på information som inhämtas från exter...
 • Vattendrag ska uppnå god ekologisk status år 2021


  2015-03-27 Många av våra vattendrag har idag problem med övergödning som har orsakats av alltför höga halter av kväve och fosfor. De höga halterna gör att balansen i ekosy...
 • Släck för en ljusare framtid!


  2015-03-27 Falkenbergs kommun deltar i evenemanget genom att under en timme, 20.30-21.30, att släcka delar av gatubelysningen. Områden som berörs är Falkenberg stad, Vinbe...
 • Tidning om vatten


  2015-03-05 Tidningen är ett initiativ från Vattendirektivsgruppen, som består av representanter från miljö- och hälsa, stadsbyggnadskontoret och Vivab. Här är krönikan som...
 • Projekt om minireningsverk


  2015-02-23 Det finns idag ett 40-tal minireningsverk installerade i kommunen och fler verk tillkommer varje år. Minireningsverk ställer ofta höga krav på skötsel för att f...
 • Dubbdäck, miljö och säkerhet


  2014-11-10 Som bland annat SVT har rapporterat har Trafikverket kommit med delvis nya råd gällande dubbdäck i Sverige.Kommunstyrelsen tog redan 2013 ett beslut om att det ...
 • "Lura Soptunnan på Maten" 


  2014-10-27 Matsvinnet förekommer i hela produktions- och serveringskedjan för livsmedel och innebär att miljöbelastningen från livsmedelsproduktionen blir onödigt stor. Be...
 • Föroreningar hittade vid undersökning


  2014-10-10 Länsstyrelsen i Halland har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera, utreda och åtgärda förorenade områden. Inventeringen startade 2001 och slutfördes ...
 • Fortsatt tillsyn på enskilda avlopp


  2014-10-03 Under 2015 kommer tillsyn att genomföras i tre nya avrinningsområden; Sannarpsån, Törlan och Ramsjö kanal. I oktober och november i år kommer vi att genomföra t...
 • Ny plan för Falkenbergs kust


  2014-10-02 Falkenbergs kust har i dag cirka 4300 invånare. Befolkningen har på tjugo år ökat med en tiondel och beräknas fortsätta öka i samma takt – eller fortare. Det in...
 • Små reningsverk överbelastades


  2014-08-22 Extremt höga flöden har orsakat ett stort tillflöde till pumpstationer och reningsverk och har gjort att avloppsvattnet blivit utspätt med regnvatten. Detta har...
 • Bygg om din badstuga på rätt sätt


  2014-07-10 Här intill finns en länk till typritningar för den som vill bygga om och förslag till den som vill göra uteplats med vindskydd. Inga regler är ändrade men beskr...
 • Falkenberg Energi har Hallands lägsta elnätspriser


  2014-07-01 Varje år ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ...
 • Falkenberg är en av Sveriges bästa miljökommuner


  2014-06-25 Enligt rapporten är Falkenbergs kommun en av Sveriges bästa miljökommuner och den bästa miljökommun i Halland. Falkenberg går från en 63:e plats till en 22:a pl...
 • Nya bekämpningsrutiner för jätteloka


  2014-06-17 I år kommer kommunen ändra rutinerna för den mekaniska bekämpningen av jättelokan baserat på ny information. Bekämpas jättelokabestånden mekanisk ska bekämpning...
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp sommarens arrangemang


  2014-06-11 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut tidigt i våras om att Stålboms vid sina utomhuskonserter behövde begränsa sina ljudnivåer efter klockan 22.00 söndag-torsd...
 • Seminarium om vätgas i bilar


  2014-05-27 Seminariet anordnas av Falkenbergs kommun i samarbete med Vätgas Sverige, EU, Hytrec och The Interreg IVB North Sea Region programme. Det är öppet för alla intr...
 • Miljösmarta sopkorgar testas i centrum


  2014-04-14 Fem kärl kommer att placeras ut under tre veckor från påskveckan räknat. De kommer att finnas på Stortorget, Nygatan och på busstationen Holgersplan. Sopkärlen ...
 • FaBo hjälper unga få eget hem


  2014-04-08 – Nu har vi uppnått målsättningen att ha 25 ungdomslägenheter, berättar Katarina Lindh, kundchef på FaBO.Det handlar om billiga och små lägenheter på ett eller ...
 • Glöm inte Earth Hour på lördag


  2014-03-27 Årets tema är därför bilen, biffen, bostaden och börsen. Det handlar om en uppmaning till alla, från politiker till privatpersoner, att se över hur vi transport...
 • Miljötillsynsprojekt på livsmedelsverksamheter


  2013-12-20 Tillsynen som bedrivits genom inspektioner och telefonsamtal handlade främst om livsmedelsverksamheternas avloppsutsläpp och avfallshantering. Projektets uppföl...
 • Ny e-tjänst för enskilda avlopp


  2013-12-19 Tjänsten är utformad för att vara tydlig och enkel att använda. Förhoppningen är att din ansökan ska vara komplett när den kommer in till oss, och att du ska ku...
 • Tomt för fjärrvärme på Smedjeholm


  2013-12-17 Feab har ansökt hos kommunen att få reservera en tomt på 15 000 kvadratmeter för en ny fjärrvärmeanläggning. Det handlar om en reservanläggning som kompletterar...
 • Ny GC-bro över Ätran


  2013-11-29 När Hertingdammen byggdes 1944 blev den en trång, provisorisk passage över den torrlagda åfåran. När kommunen nu 70 år senare river dammen och restaurerar forse...
 • Hela Hertingsbron snart på plats


  2013-11-27 För två veckor sedan sattes den första delen på plats och nu på torsdag, mellan kl 9-11, kommer alltså den andra delen, som är 35 meter lång, att monteras fast....
 • Ungdomar designar rondeller


  2013-11-25 I samarbete med Trafikverket startar i vinter ett projekt som både ska göra två av stadens knutpunkter snyggare och ge ungdomar möjlighet att få utlopp för sin ...
 • Ett lyft för gång- och cykeltrafiken


  2013-11-13 Bron kommer att ersätta den något trånga bropassagen som löpte längs den nu rivna Hertingdammen. Brosektionen är 40,5 meter lång och kommer att länka ihop Herti...
 • Rivning eller inte - frågor för kommunledningen


  2013-11-12 Det är ett hus byggt 1850 på hörnet Storgatan - Färgaresträtet som nu hotas av rivning. Huset innehåller idag en sushirestaurang. Arbetet med att ta fram en ny ...
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden håller öppet sammanträde


  2013-11-11 Frågorna ska gälla nämndens verksamhetsområde och vara skriftligt inlämnade i förväg. För frågestunden av sätts ca 15 minuter.Allmänhetens frågestundFrågorna lä...
 • SMHI varnar för storm som kan uppnå orkanstyrka


  2013-10-27 Enligt prognosen vrider sedan vindarna under kvällen till väst och avtar under natten till tisdag. Klass 3 -varning innebär att en väderutveckling väntas som ka...
 • Mycket låga grundvattennivåer i Halland


  2013-10-17 Att tänka på om du har egen brunn
  • Har du egen brunn så kontrollera gärna vattennivån.
  • Var sparsam med vattnet även om du inte har låga nivåer idag eftersom det kr...

 • Fegens naturreservat invigt


  2013-09-24 En lång rad festligheter erbjöds besökare och inbjudna gäster under söndagens högtidliga invigning. Sandviks kyrka var platsen för arrangemanget som inleddes me...
 • Miljödag hålls i Glommen


  2013-09-16 Evenemanget hålls på lördag, den 21 september, mellan kl 11.00-14.00 i Glommens samlingslokal. Gratis buss körs mellan 10.00-15.00 från och tillbaka till Falken...
 • Feab får högsta kreditbetyg


  2013-09-12 Endast 2,2 procent av Sveriges aktiebolag uppnår i år betyget AA A i kreditvärderingsföretaget Soliditets bedömning. Det senaste året har generellt sett varit t...
 • Ullared inviger nytt avloppsreningsverk


  2013-09-06 Under invigningen var det Gekås VD Boris Lennerhov som klippte bandet. Han var en av många som visade glädje för det nya verket och menade att det ju "varit vår...
 • Planläggning av Skrea kyrkby


  2013-08-27 En ny friskola har nyligen byggts nära Skrea kyrka och flera andra förändringar är på gång inom området. Skrea församling, som driver ett mindre fritidshem för ...
 • Inte längre förbjudet att elda


  2013-08-12 På grund av den senaste tidens regnande har risken för brand i skog och mark minskat. Risken för skogsbräder är därför såpass liten att det inte motiverar ett f...
 • Nya tomter till salu i centrala Falkenberg


  2013-07-02 Lagom till sommaren släpps nya tomter i Skrea, på Slätten samt ytterligare tomter på Nyby Gärde. Dessa är till salu. I Skrea kommer dessutom ytterligare tomter ...
 • Inga nya regler mot vedeldning


  2013-06-18 I ett medborgarförslag framförs åsikten att eldning med fasta bränslen, som ved eller pellets, kan leda till att grannarna utsätts för ohälsosam rök. Därför bör...
 • Gångbron över Hertingforsen stängd


  2013-05-30
 • Låga elnätsavgifter i Falkenberg


  2013-05-22 Nätavgiften är lägst i Halland och i en jämförelse mellan energibolag i hela landet hamnar Falkenberg Energi på 9:onde plats. I jämförelsen hamnar elnätsavgifte...
 • Stora planer på gång i staden


  2013-05-21 Detaljplanen för Hjulet, alltså kvarteret mellan Stortorget och Falkhallen, har länge haft hög prioritet i kommunen, eftersom det handlar om att ge innerstaden ...
 • Plasttallrikar byts ut


  2013-04-16 Alla plasttallrikar i kommunens måltidsverksamhet ska bytas ut mot andra material.Bakgrunden är att vissa plaster innehåller bisfenol A, ett ämne som kan vara h...
 • Inga fler kommunala dubbdäck


  2013-04-16 Det är onödigt att utrusta kommunala bilar med dubbdäck, anser kommunstyrelsens arbetsutskott.Enligt en utredning som kommunen gjort så ökar antalet olyckor täm...
 • Kontroversiella LIS-områden


  2013-04-09 Byggande utmed sjöar och vattendrag har blivit en kontroversiell fråga i kommunens översiktsplan ÖP 2.0I arbetet med en ny översiktsplan har en särskild delrapp...
 • Inga nya villatomter i Veka


  2013-04-02 Det är inte lämpligt att planlägga fastigheten Skrea-Brogård 1:1 för villatomter. Det anser kommunstyrelsens arbetsutskott.För några år sedan fick kommunen en f...
 • Ätfärdig mat förvaras för varmt


  2013-03-27 Hälften av Falkenbergs livsmedelsbutiker förvarar en del ätfärdig mat för varmt. Speciellt gäller det produkter som ska förvaras i högst 4 plusgrader. Miljö- oc...
 • Ekologiska varor kontrollerade


  2013-03-25 Det är inte vanligt att företag i Falkenberg fuskar med märkningen av ekologiska livsmedel. Det visar en kontroll som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjort....
 • Påskfyrverkerier kräver tillstånd


  2013-01-23 Att skjuta upp fyrverkerier inom tätbebyggt område i Falkenbergs kommun kräver fortfarande tillstånd från polisen.Falkenbergs kommun vill lätta på tillståndskra...

Sidan uppdaterad: 2014-09-01