Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Sannarpsån

Vattentänk

Vatten är den viktigaste naturresurs vi har! Att ha tillgång till rent och bra vatten är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. Eftersom vi alla använder vattnet i vår vardag, är vi alla ansvariga för att bevara och förbättra våra vatten så att vi kan använda det på ett hållbart sätt under en lång tid framöver.

En viktig del i vattenförvaltningsarbetet är den tillsyn som kommunerna bedriver ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Miljö- och hälsoskydd i Falkenberg jobbar med detta vattenförvaltningsarbete under namnet ”Vattentänk”, eftersom första steget oftast är att var och en tänker på vad man själv kan göra för att minska påverkan på vattnet.

Miljö- och hälsoskydds vision är att hjälpa folk att göra rätt. Genom information och en helhetssyn inom avrinningsområdena vill vi skapa ett lokalt engagemang för att skydda och återställa det vatten som vi alla är beroende av.

Miljöbalkstillsynen som är kopplad till vattenförvaltningen berör framför allt miljöproblemen övergödning och miljögifter.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03