Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Vattenråd i kommunen

En möjlighet för kommunen att samverka med andra vattenintressenter är att delta i de vattenråd som finns i kommunen. Vattenråden är fristående forum för samverkan och informationsspridning.

Kommunen är medlem i fyra vattenråd:

  • Ätrans vattenråd
  • Suseåns vattenråd
  • Vattenrådet för Törlan, Uttran och Ramsjö kanal (TUR)
  • Kattegatts kustvattenråd

Kommunens representanter i vattenråden, utsedda av kommunfullmäktige:

  • Ätrans vattenråd: Shlomo Gavie
  • Suseåns vattenråd: Markus Jöngren
  • TUR:s vattenråd: Tore Holmefalk
  • Kattegatts kustvattenråd: Bo Gustafsson

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att anvisa 50 000 kr till vattenrådens arbete under 2017. Kommunen vill på detta sätt stödja vattenrådens arbete med lokal samverkan. Bidraget administreras av kommunens vattendirektivsgrupp.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03