Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Vattendirektivsgruppen har möte

Vattendirektivsgruppen

Vattenfrågorna och uppdragen i Åtgärdsprogrammet för Västerhavet berör många avdelningar i kommunens organisation. Kommunen har därför en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, ”Vattendirektivsgruppen”, för samordning av frågor rörande vattenförvaltningen enligt ramdirektivet för vatten.

Gruppen ska bidra till ett ökat internt informationsutbyte rörande vattenfrågor och bidra till förvaltnings- och bolagsövergripande samarbeten kring vatten. Vattendirektivsgruppen ska fungera som kommunens informationskanal till myndigheter och vattenråd.

I Vattendirektivsgruppen ingår representanter från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, samhällsbyggnadsavdelningen och VIVAB.

I nuläget ingår följande tjänstemän i vattendirektivsgruppen:

  • Josefin Selander, Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Daniel Helsing Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Anders Ramberg, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  • Per-Ola Svensson, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
  • Margareta Björksund-Tuominen, VIVAB
  • Annika Håkansson, VIVAB
  • Ingela Danielsson Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (samordnare)
Sidan uppdaterad: 2017-10-03