Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
2013-10-30 Båtkalkning av Hallången. Foto: Ingemar Alenäs

2013-10-30 Båtkalkning av Hallången. Foto: Ingemar Alenäs

Kalkning av sjöar och vattendrag

Kalkningsåtgärder

Kalkning av sjöar och våmarker med helikopter och båt sker normalt i oktober – november (vecka 43-47) i Falkenbergs kommun och angränsande delar av Varbergs, Marks, Svenljunga, Hylte och Halmstads kommuner. Kalkspridningen omfattar samma sjöar och våtmarker som tidigare år. Kalkningen görs för att motverka försurningen av våra vatten.

Vi tackar markägarna för all hjälp med vägar och uppställningsplatser och överseende med att visst buller kan förkomma.

Översiktskarta för båt- och helikopterkalkningen i Falkenberg kan laddas ned under rubriken länkar. Helikopterkalkade sjöar är markerade med blå färg och kalkade våtmarker med röd färg.       

Bakgrund

Sedan 1970-talet kalkas många sjöar och vattendrag för att minska försurningsskador. Försurning orsakas av nedfall av luftföroreningar, bland annat svaveldioxid och kvävedioxid. I Falkenberg kalkas ca 100 sjöar och 140 våtmarker under kommunstyrelsens ansvar.

Kalkningen är nödvändig för att den biologiska mångfalden skall bestå i våra sjöar och vattendrag. Lax och flodpärlmussla är exempel på arter som är särskilt känsliga för försurning. Tiotusentals Ätranlaxar har räddats undan försurningsdöden tack vare kalkningen av Högvadsån. Årligen sprids i Falkenberg ca 4 tusen ton kalkstensmjöl till en kostnad av ca 4 miljoner kronor. Kalkningen finansieras till största delen av statliga bidrag.

Kalken sprids med hjälp av specialbyggda båtar eller med helikopter under hösten under vecka 43-49. Spridningen skulle inte kunna genomföras utan stöd från berörda markägare. I kommunen finns även fyra kalkdoserare som kontinuerligt tillför kalk till försurade vattendrag.

De senaster åren har kalken anlänt med kalktåg från Värmland till stationerna i Halmstad och Torup. Därefter körs kalken, som kommer i storsäck, varje säck väger ca 1500 kg, ut till uppställningsplatserna där helikoptern sedan tar vid och sprider kalken i anvisade sjöar och våtmarker.

I de lite större sjöarna sker kalkspridningen med båt och kalken kommer med lastbil.

Under de senaste tjugo åren har utsläppen av svavel och kväve från källor i Europa minskat kraftigt. Det har medfört att mark och vatten blivit mindre försurade, men fortfarande krävs omfattande kalkningsinsatser. Den avtagande försurningen av svenska sjöar, vattendrag och skogsmarker är ett bra exempel på att internationella avtal och målmedvetet miljöarbete får positiva effekter.

Sidan uppdaterad: 2017-10-03