Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Bild från Mannarps naturvårdsområde med barn

Foto: Patrik Leonardsson

Tätortsnära natur

Falkenbergs kommun arbetar med att ta fram en grönplan för Falkenbergs stad. Målet är att skapa en kunskapsgrund för stadens grönstruktur så att den har möjlighet att utvecklas som en mångfunktionell och integrerad helhet av sociala, kulturella, ekologiska och tekniska funktioner. Grönplanen ska därmed kunna utgöra underlag vid samhällsplanering, de strategiska riktlinjerna för grönstrukturen och deras utveckling.

Som en del i detta arbete har grönområden inom Falkenbergs stad inventerats på biologiska värden. Inventeringen gjordes under 2011 och har resulterat i en rapport som beskriver de naturtyper, naturvärden och skyddsvärda arter som finns inom området.

Sidan uppdaterad: 2017-03-29