Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Skyddsvärda träd

Skyddsvärda träd

Gamla grova träd myllrar av liv

Ungefär 5 % av våra djur, växter och svampar är så hotade att de riskerar att dö ut i Sverige. För att motverka detta har Sverige tagit fram åtgärdsprogram för vissa hotade arter och vissa särskilt värdefulla livsmiljöer.

En sådan livsmiljö är gamla grova träd. Ett gammalt träd erbjuder en mängd olika livsmiljöer –  skrovlig bark, knotor, håligheter och död ved – varje mikromiljö passar olika arter av svampar, lavar och mossor. Ungefär 70 % av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved någon gång under sin livscykel. Man hoppas att över 400 rödlistade arter ska gynnas av åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd.

Kommunen arbetar aktivt för att bevara och vårda skyddsvärda träd på kommunal mark.

Var finns de gamla grova träden?

Trädportalen är en webplats som samlar uppgifter om var gamla grova träd finns i vårt landskap. Informationen är öppen för alla och du kan själv söka efter träd i din närmiljö. I trädportalen kan du också rapportera in egna trädfynd.

Äger du ett skyddsvärda träd?

Mer information om skyddsvärda träd hittar du under vanliga frågor och svar, i våra broschyrer och på länsstyrelsens hemsida där det finns information om åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd.

Sidan uppdaterad: 2017-11-21