Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Jätteloka

Bekämpning av jätteloka

Jättelokan importerades till Sverige för sin skönhets skull. Sedan dess har jätteloka spridit sig ut i vår natur och orsakar problem.

Två skäl av bekämpa jättelokan

Det ena är att jättelokan växer i stora bestånd som överskuggar all annan vegetation och konkurrerar ut inhemska arter. Den biologiska mångfalden minskar därför kraftigt i miljöer som invaderas av jättelokan.

Det andra skälet är att växtsaften innehåller furokuminer som påverkar hudens känslighet för solljus. Får man växtsaft på sig och vistas i solen kan brännskador uppstå.

Bekämpning vid blomning ger bäst effekt

För att få bäst effekt genom mekanisk bekämpning ska bekämpning ske vid blomning, men innan frösättning, enligt rapporten ”The Giant Hogweed Best Practice Manual – guidelines for the management and control of an invasive weed in Europé”(2002-2005) framtagen av EU-kommissionen. Naturvårdsverket och Jordbruksverket hänvisar också till denna rapport när det gäller bekämpning av jättelokan. Läs mer om bekämpning under Länkar till höger.

Det är inte någon risk för spridning av bestånden om man lämnar blomställningen på marken. Det viktiga är att fröbildning inte har påbörjats. Är ni osäkra, lägg blomställningarna i en väl försluten plastpåse och lägg den i den egna soptunnan för brännbara hushållssopor. Lägg inte fröställningar i komposterbart!

Man måste vara ihärdig vid bekämpning av jättelokan och oavsett vilken metod som används måste insatserna göras innan växtens frön börjat sprida sig. För att bekämpa jättelokan effektivt behöver vi hjälpas åt. Om lokorna får växa fritt, mognar ständigt nya frön, som sprids till andra områden.

Vem har ansvaret?

Markägaren har ansvaret att bekämpa jättelokor på sin mark. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontaktar årligen markägare till kända jättelokabestånd och har möjlighet att ge rådgivning. Markägare som inte själva har möjlighet att utföra bekämpningen har möjlighet att anlita entrepenör för detta arbete.

Här finns jättelokan

I Falkenbergs kommun finns jättelokan främst utmed Suseån, men även på andra spridda ställen i kommunen. Under länkar hittar du kartor som visar jättelokans utbredning i kommunen. Vi uppmanar allmänhet och markägare som vet var jättelokan växer att kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Jättelokans ekologi

Jättelokan, med ursprung från Kaukasus, kan bli mellan två och fyra meter hög. Stjälken kan bli tio centimeter i diameter och bladen en meter breda. Den blommar i juni-augusti. De vita blommorna sitter i flockar på närmare en halv meter i diameter. Arten är flerårig och förökar sig med frön. En enda planta kan producera upp till 100 000 frön. Jättelokan trivs gärna i fuktiga områden längs vattendrag, i kärr, på gräsmattor, hedar och stränder, men också vid vägkanter, industriområden och banvallar.

Sidan uppdaterad: 2017-04-07