Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Naturvårdsprojekt

Kommunen driver tillsammans med föreningar och markägare en rad naturvårdsprojekt med syfte att gynna biologisk mångfald. Projekten finansieras dels av kommunens eget natur- och miljövårdsbidrag och dels av externa bidrag till exempel i form av LONA-bidrag och EU-stöd.

Sidan uppdaterad: 2016-09-06