Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fairtrade City

Falkenbergs kommun är sedan 2016 en diplomerad Fairtrade City, efter ett politiskt beslut i kommunfullmäktige. Fairtrade City är en diplomering riktad till kommuner som innebär att kommunen engagerar sig i etisk konsumtion och rättvis handel. Syftet med diplomeringen är att ge ökad kunskap och efterfrågan av varor som produceras med respekt för mänskliga rättigheter i enlighet med Agenda 2030.

Att välja Fairtrade bidrar till att: 

  • odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • motverka barnarbete och diskriminering
  • främja demokrati och organisationsrätt 
  • främja miljöhänsyn och ekologisk produktion

Över 70 av Sveriges 290 kommuner är diplomerade Fairtrade Citys.

Så här jobbar vi med frågan i Falkenberg

Falkenbergs kommun har en styrgrupp som är sammansatt av både privata och offentliga representanter. Styrgruppens uppdrag är att sprida information och vara goda ambassadörer i arbetet med Fairtrade City. I styrgruppen ingår både tjänstemän, politiker och representanter ur näringslivet.

Kommunens roll i arbetet är att se till att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner vid offentlig upphandling samt att det bedrivs ett aktivt informationsarbete.

Hur kan du vara med och bidra? 

Förutom att välja produkter med Fairtrade-märkning när du handlar kan du även engagera dig och din arbetsplats. Om du använder te, kaffe och socker som är Fairtrade-märkt på jobbet kan man ansöka om att bli diplomerad och få ett diplom som bekräftar det.

Sidan uppdaterad: 2017-05-04